Åskådare i dojon

19.09.2018

Dojon (salen där vi tränar) är en plats för träning, koncentration och egen utveckling, men i dagsläget är det alltför mycket prat, ringande mobiltelefoner och spring in och ut som stör de tränande. En del barn vill gå till sina föräldrar eller prata med sina syskon under träningen, vilket påverkar både barnet och de som de tränar tillsammans med.

Karate är en kampsport och man behöver därför som tränande vara närvarande i och koncentrerad på träningen - inte minst av säkerhetsskäl. Som instruktörer vill vi att det finns så få störande moment som möjligt, för att alla ska få ut så mycket som möjligt av träningen. 

Från och med nu vill vi därför att föräldrar, anhöriga och kompisar till de tränande väntar i omklädningsrummet under träningen, om inte annat överenskommits med instruktörerna innan träningen. 

Vill du som förälder vara med ditt barn så är du självklart välkommen, men då vill vi att du själv deltar i träningen. 

Har ditt barn ett särskilt behov av att ha en förälder närvarande i dojon så är det normalt inte några problem - prata dock med instruktörerna så att vi vet! 

Om du inte tränar idag men är intresserad av att börja träna karate så går det bra att när som helst komma på besök, men stäm av med en instruktör först!